BENDROSIOS TAISYKLĖS

Agrozona.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto tarpininkavimo (atstovavimo) paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes platformoje Agrozona.lt.

Agrozona.lt administruoja MB ''Orka LT", įmonės kodas 306652418, yra registruota adresu: Žirgų g.18-6,LT-14257,Riešės sen.,Raudondvario k., Vilniaus r., toliau minima kaip Tarpininkas.

Tarpininkas paslaugas teikia per platformą Agrozona.lt (toliau tekste platforma) pagal taisykles, kurias reglamentuoja platformos nuostatos, sąlygos, pasirašyta sutartis ir bendros elektroninės prekybos teisinio reglamentavimo taisyklės. Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

SĄVOKOS

Internetinės svetainės Agrozona.lt administratorius – MB "Orka LT", juridinis asmuo, administruojantis Agrozona.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto svetaine susijusias paslaugas.

Tarpininkas – juridinis asmuo MB "Orka LT", kuris veikdamas kaip tarpininkas (atstovas) laikomas paslaugų sutarties šalimi bei teikia tarpininkavimo paslaugas už kurias išrašo sąskaitą, o Prekes parduoda ir už jas išrašo sąskaitas tikrasis pardavėjas.  Tarpininkas nėra jokių siūlomų prekių savininkas ir/ar pardavėjas, ir/ar gamintojas. Jis padeda Vartotojui užsakyti Prekes iš prekių pardavėjo per internetinę svetainę, kurioje talpinami skelbimai su pardavėjų parduodamomis Prekėmis bei kartu prisiima atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinta atitiktis Tarybos direktyvai 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 1999/44/EB.

Vartotojas – asmuo, apsilankantis Agrozona.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ar norintis įsigyti pardavėjų parduodamas Prekes.

Prekė –  prekės, parduodamos internetinėje svetainėje Agrozona.lt.

Sutartis – tarp Vartotojo ir Tarpininko sudaroma paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią Vartotojas įsigyja tarpininkavimo paslaugas iš Tarpininko, o Tarpininkas tokias paslaugas suteikia, t.y. padeda išsirinkti Prekes ir tarpininkauja jas pristatant Vartotojui bei surenkant ir administruojant už Prekes gautas sumas. Sutartis laikoma sudaryta internetinėje svetainėje Agrozona.lt patvirtinus šias taisykles, atlikus Prekės užsakymo veiksmus ir apmokėjus už Prekę.

Tiekėjas – Agrozona.lt pirkėjai atliekant užsakymą realiai užsako prekes iš kitų prekių pardavėjų. Agrozona.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto tarpininkavimo paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes Agrozona.lt. Tarpininkavimo mokestį sudaro antkainis, į kurį įskaičiuojamos administravimo ir krovinio gabenimo į Lietuvą kaina.

Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Atsiskleidusiu tarpininku yra laikomas toks apmokestinamasis asmuo, kuris už atlygį (pvz., komisinius) „suveda“ prekių/paslaugų pardavėją ir pirkėją. Tokiu atveju prekės pirkėjui yra parduodamos tikrojo jų savininko (prekių/paslaugų pardavėjo) vardu. Tarpininkavimo paslaugą atsiskleidęs tarpininkas gali teikti tiek prekių/paslaugų pardavėjui (t. y. pirkėjo paieška), tiek pirkėjui (t. y. tiekėjo paieška). Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna atlygį (pvz., komisinį) ir šiai paslaugai įforminti atstovaujamam asmeniui išrašo sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju pagrindinį prekių/paslaugų pardavimą įforminančius dokumentus ( sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių/paslaugų pardavėjas. Atsiskleidusio tarpininko atlygis už suteiktas tarpininkavimo paslaugas apmokestinamas pagal tai, kokias paslaugas teikiant yra tarpininkaujama. (Teises aktai LRS PVMĮ 11 str. 1 d.)

Skelbimas – Agrozona.lt interneto svetainėje patalpintas išverstas į lietuvių kalbą skelbimas, perkeltas iš užsienio interneto tinklapių.

Tikrasis pardavėjas – prekės savininkas ir/ar pardavėjas. Tiekėjas tarpininkauja pagal Vartotojo pasirinktą sutartį tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Agrozona.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

Vartotojas, norėdamas įsigyti interneto svetainėje pateiktas prekes, privalo susipažinti su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis. Vartotojas, sutinkantis su išdėstytomis taisyklėmis ir nuostatomis patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnus, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto svetainėje bei gali sudaryti sutartis, o jeigu sudaro sutartį kito asmens vardu – turi tam būtiną ir įstatymus atitinkantį įgaliojimą.

Vartotojas supranta, kad Tarpininkas yra tik tarpininkas tarp Vartotojo ir Pardavėjo, jis nėra Prekių, pateiktų Agrozona.lt interneto svetainėje, savininkas ar gamintojas. Tarpininkas gali padėti išsirinkti Prekę, ją užsako, sumoka kainą bei yra atsakingas už Prekės pristatymą į Vartotojo pasirinktą vietą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Norint užsisakyti Agrozona.lt interneto svetainėje esančias prekes, pirmiausia Vartotojas turi užpildyti registracijos formą. Registracijai būtini duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pašto indeksas, miestas, šalis, telefono numeris. Taip pat būtina pažymėti, ar esate juridinis asmuo, ar privatus pirkėjas, prekę įsigyjantis asmeniniams poreikiams. Tam, kad registracija būtų sėkmingai baigta, būtina susikurti slaptažodį, kurį reikės naudoti prisijungiant prie Agrozona.lt svetainės. Vartotojas turi įvesti teisingus asmens duomenis bei kontaktus, reikalingus sėkmingam Prekių užsakymui ir pristatymui.

Vartotojas sutinka pateikti asmeninius duomenis, kontaktus laisva valia ir yra supažindintas su duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis Agrozona.lt interneto svetainėje. Vartotojo duomenys yra tvarkomi dėl tinkamai suteikiamos paslaugos užtikrinimo, registravimo Agrozona.lt svetainėje tikslu.

Interneto svetainėje užsiregistravęs vartotojas sutinka, jog atliekant, tvirtinant užsakymą, informaciniai pranešimai apie užsakymo būseną bus siunčiami elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys registravimo svetainėje metu yra teisingi dėl tikslaus užsakymo vykdymo.

Vartotojo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nebent Tiekėjo partneriams, atsakingiems už Prekės pristatymą ar panašioms su Vartotojo užsakymu susijusioms paslaugoms ir jų tikslumui užtikrinti. Tiekėjas užtikrina, kad Vartotojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys griežtai bus tvarkomi tik su užsakymu susijusiems tikslams vykdyti. Vartotojas turi teisę žinoti savo asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, gali reikalauti sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenis, nesutikti, kad jie būtų toliau tvarkomi. Pranešimą dėl asmeninių duomenų apsaugos būtina pateikti raštu. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali jam siųsti informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis telefonu, tačiau taip pat turi teisę atsisakyti tokių pasiūlymų gavimo, informuodamas Tiekėją.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu Vartotojas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo.

Tarpininkas ir Vartotojas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo.

Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su Agrozona.lt taisyklėmis, nuostatomis bei reikalavimais. Sutarties sudarymą apima: Vartotojo pasirenkama Prekė(s) Agrozona.lt svetainėje, su kurios aprašymu Vartotojas privalo susipažinti prieš ją pasirenkant.

Į pirkinių krepšelio informacijos laukus suvedami visi Prekės pirkimui ir gavimui reikalingi duomenys, atliekami nurodyti veiksmaiPažymima, jog su taisyklėmis sutinkama tik prieš tai jas perskaičius ir supratus jų turinį.

Mokėjimas už Prekę atliekamas pasirinktu apmokėjimo būdu, pirkimas baigiamas patvirtinant užsakymą.

Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Tarpininkui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos prekės gavimo.

VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal nustatytas taisykles Agrozona.lt svetainėje Vartotojas turi teisę pirkti  Prekes. Taip pat Vartotojas privalo sumokėti už norimas įsigyti prekes, jų pristatymą bei atsiimti/priimti savo užsakymą.

Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę pranešti apie nuotolinės sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Tarpininkas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina vartotojui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

Vartotojas privalo laikytis Agrozona.lt taisyklių bei reikalavimų, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir atnaujinti savo paskyros asmeninius, kontaktinius duomenis, jeigu jie pasikeičia.

TARPININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojo naudojimasis interneto svetaine gali būti apribotas ar sustabdytas, bandant pakenkti Agrozona.lt svetainės saugumui ar nesilaikant įsipareigojimų.

Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir pradeda galioti po taisyklių atnaujinimo sudaromoms sutartims.

Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 darbo dienas. Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę panaikinti jo užsakymą.

Tarpininkas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis Agrozona.lt interneto svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tarpininkas negali garantuoti, kad Agrozona.lt dirbs neribotą laiką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo metu. Tarpininkas įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui jo asmeninėje paskyroje nurodytu adresu, remiantis pristatymo sąlygomis ir taisyklėmis.

Tarpininkas laikomas atitinkamai paslaugų sutarties šalimi ir dėl to jis atsakingas vartotojui už tinkamą vartotojo informavimą apie pagrindinį prekiautoją, tinkamą tarpininkavimo fakto atskleidimą, už vartotojui svarbios informacijos pagal Civilinio kodekso 6.2287  pateikimą.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Agrozona.lt interneto svetainėje kiekviena Prekė yra pavaizduota nuotraukoje, o šalia jos – savybių aprašymas. Jeigu Vartotojui kyla kausimų dėl Prekės, pateiktos interneto svetainėje, jis turi kreiptis į Tarpininką.

Tarpininkas nėra atsakingas už tai, kad interneto svetainėje pateiktos Prekės neatitinka nuotraukose pavaizduoto dydžio, spalvos ar formos dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo kompiuterio ypatybėmis, išskyrus, jeigu tokie neatitikimai yra ženklūs. Jeigu Pirkėją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į konsultantus, dirbančius interneto svetainėje.

Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio, jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui, Tarpininkas neprisiima už tai atsakomybės.

ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Agrozona.lt interneto svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktus asmeninius duomenis ir jų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi asmeniniai duomenys, Tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų padarinių, pavyzdžiui, ne ten pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

Vartotojas, sukūręs paskyrą Agrozona.lt interneto svetainėje yra visiškai atsakingas dėl jo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainėje prisijungia trečiasis asmuo su Vartotojo prisijungimo duomenimis, Agrozona.lt tokį asmenį priskiria Vartotojui.

Tarpininkas nėra atsakingas už atvejus, kai kyla nuostolių dėl Vartotojo kaltės, kuris nesusipažino su interneto svetainės taisyklėmis, rekomendacijomis ir visomis išdėstytomis sąlygomis.

Kilus žalai, jos nuostolius atlygina kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Visą reikalingą užsakymui informaciją Tarpininkas siunčia Vartotojo paskyroje užregistruotu elektroniniu paštu.

Turint bet kokių klausimų, Vartotojas kreipiasi į Tarpininką Agrozona.lt interneto svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Agrozona.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės ir reikalavimai yra pagrįsti Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Kilus ginčams dėl pateiktų taisyklių, nesutarimai sprendžiami Vartotojui pateikus pretenziją Tarpininkui. Tarpininkas per 14 dienų pateikia atsakymą į pretenziją, su kuria sutinka arba nesutinka ir nurodo tokio nesutikimo motyvus. Jeigu Vartotojas nesutinka su Tarpininko atsakymu, jis gali pateikti prašymą/skundą dėl Tarpininko interneto parduotuvėje įsigytos Prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.